הוראות התקנה - טאצ' פד


1. יש לפתוח את הקופסא.

2. להוציא את הטאצ' פד מהקופסא.

3. בעזרת מברג פיליפס יש לשחרר את הבורג הממוקם בחלקו העליון של הטאצ' פד.

4. בעזרת משיכה קלה יש להוציא את הסוללה מגוף הטאצ' פד.

5. תמונה של הטאצ' פד ליד הסוללה.

6. על מנת לפתוח את הטאצ' פד, ראשית יש להפריד אותו מהזכוכית על ידי לחיצה של החלק הקדמי והאחורי ותנועה כלפי מעלה.

7. ראו תקריב של הפעולה (6) את הצד המסומן בחץ אדום יש ללחוץ למעלה ואת הירוק כלפי מטה.

8. בזהירות להפריד בין הזכוכית לבסיס הטאצ' פד (שימו לב לכבל שמחבר בין החלקים).

9. יש לנתק את הכבל המחבר בין שתי החלקים (ראו שקופית הבאה).

10.בעזרת משיכה קלה יש לנתק את כבל הקאוונטר.

לאחר שהזכוכית נפרדת מהטאצ' פד ניתן להמשיך להתקנת הבסיס על הקיר.

12. גובה ההתקנה המומלץ של הטאצ' פד הינו 160 ס"מ.

13. יש לפלס את הבסיס בגובהה 160 ס"מ.

14. לאחר שהטאצ' פד מפולס, יש לסמם את החורים לקידוח ראשית את הנקודה הימנית העליונה.

15. לאחר מכן יש לסמן את החור השמאלי התחתון. *מינימום שתי חורים בהצלבה.

16. לאחר שיש סימונים על הקיר

17. יש לקדוח חורים בעזרת מקדח 6 מ"מ.

18. בעזרת ביט פיליפס נבריג את דיבל גבס לחורים שנקדחו.

19. קיר לאחר ששני הדיבלים במקום. *במידה ו קודחים בקיר בטון יש להשתמש בדיבל לפחות 6 מ"מ.

20. יש להסיר את כל הדבק הדו צדדי (10 פדים).

21. תמונה של כל הדבק הדו צדדי חשוף.

22. יש להדביק את הטאצ' פד על הדבק הדו צדדי מיושר לחורים בקיר.

23. יש להבריג את הבורג העליון מימין.

24. יש להבריג את הבורג התחתון משמאל.

25. יש לחבר את כבל הקאוונטר למחבר הנמצא בתחתית הבסיס.

לאחר שבסיס הטאצ' פד מודבק ומוברג לקיר יש לחבר את הזכוכית עם הקאוונטר חזרה למקום.

26. על מנת לסגור את פאנל הזכוכית יש להכניס את כבל הקאוונטר לתוך בסיס הטאצ' פד כפי שמוצג בתמונה מטה

27. לאחר שכבל הקאוונטר נמצא בבסיס יש להניח את הזכוכית על הבסיס.

28. על מנת לסגור את הפאנל זכוכית יש ללחוץ על צידי הזכוכית כלפי מטה עד שישמע "קליק".

29. בטאצ' פד קיים קאוונטר (חיישן סופר כניסות אנשים) כברירת מחדל הקאוונטר מכוון ישר כפי שניתן לראות בתמונות מטה

*חשוב לשים לב, הקאוונטר חייב להיות מכוון לכיוון הכניסה(בדוגמא למטה יש לכוון את הקאוונטר לצד ימין).

30. על מנת לסובב את הקאוונטר לכיוון הכניסה יש לשחרר את שתי הברגים משמאל ומימין לקאוונטר.

31. אחרי ששוחררו הברגים של הקאוונטר יש לכוון אותו לכיוון הדלת (ראו דוגמא).